ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Το Μουσείο <<ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ>> άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό το Μάιο του 2018.

Στεγάζεται στο παλαιό κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Καστρακίου, το οποίο έχει κριθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Πρόκειται για ένα διώροφο κτήριο συνολικής επιφάνειας 460 τ.μ. στην κεντρική πλατεία Καστρακίου κάτω από τους ιερούς βράχους των Μετεώρων. Ο επισκέπτης με την είσοδό του στο μουσείο μεταφέρεται 30 εκατομμύρια χρόνια πριν και διαμορφώνει άποψη για το γεωλογικό φαινόμενο των Μετεώρων αλλά και της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτή διαμορφώθηκε από φαινόμενα σχετικά με σεισμούς, διαβρώσεις και αποσαθρώσεις που ‘’συνεργάστηκαν στενά’’ με κοινό στόχο την εξάλειψη των μορφών του αναγλύφου.