ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΣΟΠΩΤΟΣ)

Η καρδιά της παλιάς πόλης της Καλαμπάκας χτυπάει στη θέση ‘’Σοπωτός’’. Μια συνοικία πυκνά δομημένη, με κολλητές κατοικίες, λιθόστρωτα στενά δρομάκια και το εκκλησάκι του Aϊ Γιώργη να δεσπόζει.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από παραδοσιακή αρχιτεκτονική, άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον και το ευρύτερο τοπίο. Οι καλαμπακιώτες χτίστες της τότε εποχής, με ‘’μεράκι’’ και αγάπη για την τέχνη τους, έχτισαν αστικές, αγροτικές και νεότερες πέτρινες κατοικίες.

Η θέση αποτελεί βάση για περιπατητικό τουρισμό και προκαλεί θετικά τον επισκέπτη με το μονοπάτι της Αγίας Τριάδος να δέχεται χιλιάδες περιπατητές, όπως επίσης και κόμβο διαφόρων άλλων σημαντικών μονοπατιών.

Βασικά στοιχεία ήταν οι θαυμάσιες καντάδες από καλλίφωνους Καλαμπακιώτες, το αρχοντικό του Γιαννάκη Καλαμπάκα όπου ήταν εγκατεστημένος για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων και η ομώνυμη βρύση του Σοπωτού, πηγή ζωής για τους κατοίκους.