ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Στα Μετέωρα, ο φυσικός και ο πνευματικός κόσμος επικοινωνούν μεταξύ τους και μοιάζουν αλληλένδετοι. Είναι τοποθετημένα στο βορειοδυτικό...

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Το άγριο και απροσπέλαστο τοπίο αποτέλεσε πρόσφορο χώρο για τους χριστιανούς ασκητές που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή σε χρονολογία που...

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Τα Μετέωρα, η επιτομή ενός απαράμιλλου και επιβλητικού φυσικού τοπίου συνδυασμένο με την θρησκευτική πνευματικότητα, θα καταπλήξουν αναμφισβήτητα τον...